menu close menu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tychach

W oparciu o art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 8 ust 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.

Właściwość ogólna obejmuje miasta:Tychy, Bieruń Nowy, Bieruń Stary, Bojszowy, Hołdunów, Kobiór, Lędziny, Smardzewice, Świerczyniec